Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Elektriker, data tekniker och automationstekniker i Stockholm

Eltermografering

Mätning med värmekamera, så kallad eltermografering är effektivt när det gäller att identifiera potentiella riskområden. I vissa länder är eltermografering lagstadgat och ett krav från försäkringsbolag för att förebygga olyckor.

Med mätresultaten i vår hand kan vi ge konkreta förslag på åtgärder som bör, skall eller måste vidtas. Ett oförutsett driftstopp där er eller era eventuella hyresgästers verksamhet står stilla kan bli kostsamt. Genom att regelbundet genomföra mätningar med värmekamera och att verkställa föreslagna åtgärder så kommer anläggningen att fungera med ett minimum av akututryckningar. I vissa länder är eltermografering ett krav från försäkringsbolagen för att förebygga olyckor.

Regelbunden eltermografering hittar:

  • Överhettade säkringar
  • Feldimensionerade kablar
  • Överbelastade motorskydd
  • Överhetttning i motorlager
  • Glappande anslutningar 

Kameran hittar läckorna. Elläckor reparerar inte sig själva, tvärt om så tenderar de att snabbt bli värre. Ett vanligt fel är säkringar som “kolar” i botten. Detta ger upphov till små ljusbågar som i sin tur gör att anläggningen förbrukar mer el än avsett. Åldrade motorskydd i fläktar löser ut och stoppar ventilationsanläggningar. Glappande kabelanslutningar orsakar avbrott eller ännu värre gnistbildning med brand som följd. Använd elen du köper till vad den är avsedd för.

Kunder. Våra kunder återfinns inom Stockholmsområdets fastighetsägare och förvaltare. För kommersiella fastigheter och industri är vinsterna med eltermografering uppenbara. Kostnaden för förlorade drifttimmar överstiger vida kostnaden för att ha kontroll på och säkra sin elanläggning.

Privata fastigheter och bostadsrätter. I det lilla perspektivet, den egna bostaden finns också vinster att göra. Inte minst ur energibesparingsperspektiv och säkerhet i form av person- och egendomsskydd. Elavbrott i bostaden en kall vinterdag eller med middagsgästerna väntande är motsvarande katastrof i det privata perspektivet som ett driftavbrott för industrin. Inte att förglömma är de betydande värden en familj har i form av matvaror i frys och kyl. Elbränder orsakas inte heller enbart av glömda spisplattor.

Vinster med eltermografering:

  • Undvik dyra akututryckningar
  • Minimera risken för elolyckor och brand
  • Effektivare elanvändning 

Låt oss visa exempel på de vinster eltermografering och energieffektivisering givit våra kunder och inte minst vad vi kan göra för att effektivisera er elanvändning. Boka oss för en presentation vid nästa styrelse- eller ledningsgruppsmöte, stämma eller årsmöte.

Vardagen med oss

Sociala länkar:

   

Ring oss:

08 794 00 35

eller skicka epost:

info@elektrounion.se

  

Elektrounion AB Värmdövägen 247, 131 42 Nacka | Telefon vxl: 08-794 00 35 | E-post: info@elektrounion.se | Org.nr.: 556124-8963 | Copyright © All rights reserved Elektrounion AB
Dela gärna information från hemsidan bara källan anges! | All annan kopiering, bilder som text, är däremot inte tillåten utan Elektrounions skriftliga medgivande.