Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Elektriker, data tekniker och automationstekniker i Stockholm

Här finns inte bara pengar att spara

Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om energiförbrukningen. Utifrån mätdata ger vi förslag på åtgärder för ett effektivare energutnyttjande.

En översyn av elförbrukningen och upprättandet av en energideklaration påvisar den faktiska elförbrukningen för fastigheten. Deklarationen utgör en grund för analys och förslag på åtgärder för effektivisering. Ett mer energismart elanvändande helt enkelt. Förutom en sänkt elkostnad finns vinster i minskad miljöpåverkan, ökad driftsäkerhet och minskade servicekostnader att räkna hem. Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om energiförbrukningen. Utifrån mätdata ger vi förslag på åtgärder för ett effektivare energiutnyttjande. Rent praktiskt kan processen beskrivas på följande sätt:

  • Vi kopplar in mätinstrument på vald elcentral och loggar energiförbrukningen under inkopplingstiden, normalt sju dagar. Mätvärden tas var 30:e sekund.
  • Efter avslutad mätning skriver vi ut mätdata med beskrivande grafer.
  • I analysfasen kan jämförelser göras med liknande fastigheter.
  • Vi presenterar resultatet av mätningarna för fastighetsägaren eller dess representant och ger förslag på åtgärder. Vi är även behjälpliga med uppföljning om så önskas. 

Låt oss visa exempel på de vinster energieffektivisering givit våra kunder och inte minst vad vi kan göra för att effektivisera er elanvändning. Boka oss för en presentation vid nästa styrelse- eller ledningsgruppsmöte, stämma eller årsmöte.

Exempel på genomförda mätningar och ekonomiskt utfall:

Kontorslokal Globen, 200 m2. Här halverade vi kostnaderna från 40 000 Sek till 20 000 Sek / år. Besparingen uppnåddes genom att en större förbrukare identifierades samt inkoppling av intelligent styrning.
Garagefläktar.
Ursprungliga energiförbrukningen var motsvarande 1,8 Msek/år. Införande av frekvensdrift resulterade i en kostnadssänkning på mer än 30% eller om man så vill en vinst på 540 000 Sek.
Kontorslokal 300 m2.
Ljusstyrning gav en sänkning på 6 000 Sek per år.
Bostadsrättsförening.
En sänkning med 25 000 Sek om året blev utfallet för föreningen. Besparingen åstadkoms genom sensorstyrda armaturer med sänkning av ljusnivåer i garage och trapphus.

Vardagen med oss

Sociala länkar:

   

Ring oss:

08 794 00 35

eller skicka epost:

info@elektrounion.se

  

Elektrounion AB Värmdövägen 247, 131 42 Nacka | Telefon vxl: 08-794 00 35 | E-post: info@elektrounion.se | Org.nr.: 556124-8963 | Copyright © All rights reserved Elektrounion AB
Dela gärna information från hemsidan bara källan anges! | All annan kopiering, bilder som text, är däremot inte tillåten utan Elektrounions skriftliga medgivande.